Перекласти сторінку

Статті

Підписатися на RSS

Популярні теги Всі теги

ДЕЩО ПРО РОЗДІЛ "ФОРМА". ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ

Розділ "Форма" - демонстрація навчально-спортивних комплексів


Правила змагань з хортингу у розділі "ФОРМА"

ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ - РОЗДІЛ "ФОРМА"


Стаття 1. Загальні положення 1. Форма - послідовне виконання підготовчих формалізованих спарингових комбінацій хортингу, пов'язаних між собою на принципах ведення двобою з одним або декількома суперниками. Форми (від слова "формувати") сформовані на базі основних стійок, переміщень, блоків та ударів руками і ногами, які виконують як навчально-тренувальну так і демонстраційну функцію. Одною із різновидів офіційних демонстрацій форм є змагання.
 2. Змагання з хортингу в розділі "Форма" - "Form" проводяться з метою вдосконалення спарингових комбінацій, еталонного зразка техніки хортингу для запам'ятання, копіювання та навчання основних базових форм учасниками змагання. Принцип навчання хортингу на основі форм полягає в тому, що повторюючи форму багато разів, спортсмен привчає своє тіло до певного способу рухів, які тренуваннями виводить на підрозумовий рівень. Якщо спортсмен попадає в реальну бойову ситуацію двобою, то все тіло, руки, ноги, тулуб, сформовані ударні частини рук та ніг працюють впевнено і самостійно на основі рефлексів, надбаних таким багаторазовим повторенням форм.
 3. Форма одягу для участі в змаганні в розділі "Форма" - хортовка - Hortsuit. Участь у змаганні в іншому одязі не допускається.Стаття 2. Принципи оцінки якості виконання форм


В загальну оцінку якості виконання форм учасником змагання включаються такі принцими:

- додержання етикету хортингу;

- знання техніки, темп техніки ("рівень техніки");

- моменти напруження сили ("концентрація сили");

- контроль дихання.


 1. Додержання етикету хортингу (поведінка на змагальному майданчику).


Судді слідкують за правильністю виходу спортсмена на хорт, знанням спортсменом назви заданої форми, реагуванням на зауваження (якщо такі мають місце), виконанням загальноприйнятих вітань, виходом з території змагального майданчика.


 1. Знання техніки (геометрія та рівновага стійок, статичні положення кінцівок при блокуваннях та нанесенні ударів, додержання рівнів атак).


Судді оцінюють впевненість виконання базових рухів (ударів, блоків, переміщень), послідовність кроків при виконанні певної форми, статичні положення кінцівок при виконанні окремих дій, правильність формування ударних частей кінцівок.


 1. 3. Темп техніки (зміна швидкостей при виконанні імітувань захисту і атаки).


Судді оцінюють здатність учасника змінювати темп технік, контролювати низькі і високі моменти форми, находити і балансувати моменти швидкості та повільності технічних дій.
4. Моменти напруження сили (зміна напружень при виконанні імітувань захисту і атаки).

Судді оцінюють здатність учасника змінювати моменти напруження і концентрації сили при переході від захисної до атакуючої техніки, виконувати рухи швидко та повільно в розслабленому та напруженому стані, здатність демонструвати високі напруження, якими спортсмен володіє, досягаючи найвищої відмітки в необхідних крапках фокусування енергії.
5. Контроль дихання (координація вдохів і видихів при виконанні імітувань захисту і атаки).

Судді оцінюють правильність дихання спортсмена відносно до темпу рухів і моменту напруження сили при виконанні форм, його аналіз відносно правильного вибору часу для вдоху та видиху, загальну координацію затримання, різких та повільних видихів дихання на протязі виконання всіх завданих технік певної форми.


Стаття 3. Класифікація форм


По змісту використання всі програмні форми окрім показових поділяються на захисні і атакуючі. Всього існує 6 захисних, 6 атакуючих форм.

По складності виконання та поступовості вивчення існує 12 комплексних форм.

Кожна форма хортингу має свою скорочену позначку згідно її назви і призначення (наприклад - "МА" - майстерська атакуюча), та порядковий номер від 1 до 12, яким вона позначається у Положенні про змагання.Кваліфікаційне поділення форм по розділах: прості базові, складні базові і вищі форми:


Розділ "Прості базові форми" має шість форм (3 захисні і 3 атакуючі): 1. 1. Форма "Перша захисна" /1З/, виконується під рахунок і самостійно.
 2. 2. Форма " Перша атакуюча" /1А/, виконується під рахунок і самостійно.
 3. 3. Форма "Друга захисна" /2З/, виконується під рахунок і самостійно.
 4. 4. Форма " Друга атакуюча" /2А/, виконується під рахунок і самостійно.
 5. 5. Форма "Третя захисна" /3З/, виконується під рахунок і самостійно.
 6. 6. Форма "Третя атакуюча" /3А/, виконується під рахунок і самостійно.Розділ "Складні базові форми" має чотири форми (2 інструкторські і 2 майстерські): 1. 7. Форма "Інструкторська захисна" /ІЗ/, виконується під рахунок і самостійно.
 2. 8. Форма "Інструкторська атакуюча" /ІА/, виконується під рахунок і самостійно.
 3. 9. Форма "Майстерська захисна" /МЗ/, виконується під рахунок і самостійно.
 4. 10. Форма "Майстерська атакуюча" /МА/, виконується під рахунок і самостійно.Розділ "Вищі форми" має дві форми: 1. 11. Форма "Вища захисна" /ВЗ/, виконується без рахунку.
 2. 12. Форма "Вища атакуюча" /ВА/, виконується без рахунку.Стаття 4. Розряди змагань 1. Одиночний розряд змагання - змагання серед учасників, які виконують форми самостійно один за одним, в послідовності згідно протоколу жеребкування. Змагання проводиться тільки особисте і при підсумках змагань зайняті місця розподіляються між учасниками, відповідно набравшими більшу кількість балів при оцінці.
 2. Парний розряд змагання - змагання проводяться між спортивними парами учасників однієї команди. На кваліфікованих змаганнях з хортингу пари можуть бути як одностатеві (два чоловіка/юнаки або дві жінки/дівчини), так і різностатеві (один чоловік/юнак і одна жінка/дівчина).
 3. Командний розряд змагання - змагання проводяться між командами у складі 5 чоловік. Команди можуть бути як одностатеві (п'ять чоловіків/юнаків або п'ять жінок/дівчат), так і різностатеві (один, два, три, чотири чоловіків/юнаків і одна жінка/дівчина або навпаки).Стаття 5. Учасники змагань 1. Змагання в розділі «Форма» в особистому розряді проводяться серед учасників чоловічої і жіночої статі окремо, а в парному розряді пари могу бути сформовані з учасників як однієї, так і різної статі.
 2. Вікові групи відповідають зазначеним у розділі 4 дійсних Правил.
 3. Допуск учасників до змагань в розділі "Форма" - "Form", їх права і обов'язки визначаються даними Правилами у розділі 4.
 4. Усі змагання проводяться в три кола. Під час змагань учасники повинні виконати в перших двох колах, зазначені в Положенні про змагання, дві обов'язкові форми. В третьому колі учасники виконують одну форму на власний вибір відповідно до Програми розділу "Форма".
 5. У першому колі учасники виступають у порядку, визначеному жеребкуванням.
 6. В другому і третьому колах учасники виступають у порядку, визначеному сумою набраних балів (найменша сума — перший і далі по зростанню.)Стаття 6. Представники, тренери і капітани команд 1. Функції представників, тренерів і капітанів команд відповідають зазначеним у розділі 4 дійсних Правил.Стаття 7. Суддівська колегія 1. Усі дії Оргкомітету змагань, а також склад і дії Суддівської колегії й Спостерігача змагань відповідають зазначеним у розділі 3 Правил змагань в розділі «Двобій».
 2. Змагання в розділі «Форма» обслуговує бригада у складі Арбітра хорту, заступника Арбітра та чотирьох Бокових суддів.
 3. Арбітр хорту розташовується за столом Арбітра з лівої сторони разом із заступником, керує чотирма Боковими суддями, виносить рішення стосовно виконання учасниками форм, демонструючи кількість балів, що указується на суддівській таблиці.
 4. Заступник Арбітра хорту розміщується за столом праворуч від Арбітра, веде підрахунок і узагальнення оцінок Бокових суддів та Арбітра, веде протокол змагання.
 5. Бокові судді розташовуються на стільцях по всіх чотирьох кутах хорту, мають суддівські таблиці для винесення рішень. Мають право на обдумування рішення не більше 20 (двадцяти) секунд після команди Арбітра "Суддівське рішення" - "Judge- Result!".
 6. У випадку нестачі суддів, що володіють ліцензією суддівства в даному розділі, можливе скорочення бригади до 3 (трьох) осіб: Арбітра хорту та 2 (двох) Бокових суддів.
 7. Для прискорення визначення оцінки виконання форми (кількість балів) учасника, заступнику Арбітру хорту дозволяється використовувати електронну обчислювальну техніку.Стаття 8. Суддівство змагань в розділі "Форма" 1. Після команди учаснику "Приготуватися!" - "Begin!", до початку виходу на змагальний майданчик, при оголошенні прізвища учасника, спортсмен підходить до краю хорту посередині між Боковими суддями обличчям до Арбітра хорту.
 2. Сигнал спортсмену для заходу на хорт і вихід з хорту дає Арбітр підйомом руки вверх.


Після отримання сигналу про дозволення заходу на хорт, спортсмен робить уклін етикету, заходить на хорт, займає стартове місце початку форми приймаючи стійку етикету, самостійно починає, виконує і закінчує виконання форми прийняттям стійки етикету.


 1. Після закінчення спортсменом виконання форми, Арбітр хорту подає команду "Рішення суддів!" - "Judge- Result!", і разом з Боковими суддями демонструє кількість балів учасника підняттям суддівської таблиці.
 2. Суддівська таблиця для визначення оцінки учасників змагань в розділі "Форма" виготовляється з заламінованих листів паперу формату А-4, скріплених між собою канцелярською пружиною для відкидання, на яких зображені і послідовно скріплені цифри від 0 до 6, на таблиці також є позначка 0.25, 0.5, 0.75 балів.
 3. Всі Бокові судді піднімаючи таблицю із цифрою (від 1 до 6) або з позначкою 0.25, 0.5, 0.75 балів, показують кількість балів спочатку заступнику Арбітра, який по черзі (починаючи з лівого ближнього кута), записує результат і виводить загальну оцінку всієї бригади, після глядачам, розвернувши таблицю обличчям в протилежну сторону.
 4. Переконавшись що заступник Арбітра врахував всі оцінки суддів, Арбітр хорту дає команду "Стоп!" - "Stop!" закінчити і піднімає руку, сигналізуючи учаснику про вихід з хорту.


Після команди "Стоп!" - "Stop!" Боковим суддям дозволено опустити суддівські таблиці, а учасник спиною вперед підходить до краю змагального майданчика в тому місці, де заходив, робить традиційний знак поваги (покладення правого кулаку на серце з невеличним укліном голови) в напрямку столу Арбітра і виходить з хорту.


 1. В парному розряді змагання оба учасники пари підходять до краю при заході на хорт і виході з хорту в місцях, напроти стартових місць форми. Стартові місця форм в парному розряді змагань в розділі "Форма", де спортсмени починають виконання форми, закінчують виконання форми, чекають в стійці етикету рішення суддів, знаходяться на стартових місцях як і в розділі "Двобій".
 2. Якщо виконана форма не відповідає Правилам або мають місце якісь великі неточності в її виконанні, Арбітр має повноваження скликати Бокових суддів на оперативну суддівську нараду до офіційного винесення рішення, після чого Суддівська бригада виносить офіційне рішення суддівськими таблицями.
 3. Якщо учасник /пара/ група дискваліфікуються, Суддівська бригада зараховує йому оцінку 0 балів або "Без оцінки!" - "Non-Ball!" і заносить її в офіційний протокол змагань.Стаття 9. Механізм визначення оцінок суддями 1. Виконання форми повинне відповідати еталону та вимогам, наведеним у відповідних посібниках, підручниках та відеоматеріалах.
 2. Для оцінки виконаної учасником форми, судді повинні дотримувати наступні принципи:


- процедура виконання форми повинна строго відповідати традиційним критеріям кожного формального комплексу і даним Правилам;

- під час виконання форми учасник повинен виявляти зібраність, концентрацію, рівновагу, правильні принципи подиху, серйозне відношення до форми, яку виконує, чітко виконувати базову техніку, її послідовність і рівні ударів та блоків;

- початок і закінчення кожної форми відбувається в "Стартовому місці форми".


 1. Судді визначаються за двома критеріями та піднімають таблиці два рази додержуючи послідовність:


- після команди Арбітра хорту визначитися: ("Оцінка Техніки!") - "Technic-Result!", судді оцінюють технічний рівень виконання елементів - ПЕРША СУДДІВСЬКА ОЦІНКА "ЗА РІВЕНЬ ТЕХНІКИ";

- після сумування загальної оцінки за "рівень техніки" Арбітр хорту оголошує команду: ("Оцінка Сили!") - "Power-Result" надати оцінку за демонстрацію потужного силового виконання з прикладанням сили в необхідних місцях форми - ДРУГА СУДДІВСЬКА ОЦІНКА "ЗА КОНЦЕНТРАЦІЮ СИЛИ";

- Арбітр хорту разом із заступником підраховують загальну сумарну оцінку простим складанням балів за першу і другу вимогу виконання форми та оголошують учаснику і глядачам.


 1. В парному та груповому розрядах виконання форм діють такі самі критерії оцінки по двом вимогам.
 2. Форми, які є в програмі виконання на змаганнях, підрозділяються на 2 групи:


- обов'язкові форми «Обов'язкові»;

- форми на вибір «Вільні».


 1. У залежності від кваліфікаційного рівня учасників (ранків) форми розділені на 3 категорії складності: початківська, категорія спортивного вдосконалення, майстерська категорія.Стаття 10. Суддівські команди Арбітру хорту при суддівстві розділу "Форма"


Команда Арбітру

Зміст виконання

1.

"Begin!"

"Готуватись до початку!"

2.

"Judge- Result!"

"Рішення суддів!"

3.

"Technic-Result!"

"Рівень техніки!"

4.

"Power-Result!"

"Оцінка Сили!"

5.

"Stop!"

"Опустити таблиці!"

6.

"Non-Ball!"

"Без оцінки!"


Початківська категорія:

В початківській категорії змагаються спортсмени з 1 учнівського по 6 учнівський ранк. Також можуть брати участь особи, які не мають офіційного ранка хортингу, але знають і вміють виконувати обумовлені форми.

При складанні Положення про змагання формами початківської категорії можуть бути:

а) обов'язкові форми -


 1. 1. Форма "Перша захисна"/1З/, виконується під рахунок і самостійно.
 2. 2. Форма " Перша атакуюча"/1А/, виконується під рахунок і самостійно.


б) форма вільна на вибір -


 1. 3. Форма "Друга захисна"/2З/, виконується під рахунок і самостійно.
 2. 4. Форма " Друга атакуюча"/2А/, виконується під рахунок і самостійно.


Максимальна оцінка у початківській категорії - 4 балів.

Категорія спортивного вдосконалення:

В категорії спортивного вдосконалення змагаються спортсмени з 5 учнівського по 1 майстерський ранк.

При складанні Положення про змагання формами категорії спортивного вдосконалення можуть бути:

а) обов'язкові форми -


 1. 3. Форма "Друга захисна"/2З/, виконується під рахунок і самостійно.
 2. 4. Форма " Друга атакуюча"/2А/, виконується під рахунок і самостійно.
 3. 5. Форма "Третя захисна"/3З/, виконується під рахунок і самостійно.
 4. 6. Форма "Третя атакуюча"/3А/, виконується під рахунок і самостійно.


б) форма вільна на вибір -


 1. 7. Форма "Інструкторська захисна"/ІЗ/, виконується під рахунок і самостійно.
 2. 8. Форма "Інструкторська атакуюча"/ІА/, виконується під рахунок і самостійно.
 3. 9. Форма "Майстерська захисна"/МЗ/, виконується під рахунок і самостійно.
 4. 10. Форма "Майстерська атакуюча"/МА/, виконується під рахунок і самостійно.


Максимальна оцінка у категорії спортивного вдосконалення - 5 балів.

Майстерська категорія:

В майстерській категорії змагаються спортсмени з 9 учнівського ранку і вище.

При складанні Положення про змагання формами майстерської категорії можуть бути:

а) обов'язкові форми -


 1. 7. Форма "Інструкторська захисна"/ІЗ/, виконується під рахунок і самостійно.
 2. 8. Форма "Інструкторська атакуюча"/ІА/, виконується під рахунок і самостійно.
 3. 9. Форма "Майстерська захисна"/МЗ/, виконується під рахунок і самостійно.
 4. 10. Форма "Майстерська атакуюча"/МА/, виконується під рахунок і самостійно.


б) форма вільна на вибір -


 1. 9. Форма "Майстерська захисна"/МЗ/, виконується під рахунок і самостійно.
 2. 10. Форма "Майстерська атакуюча"/МА/, виконується під рахунок і самостійно.
 3. 11. Форма "Вища захисна"/ВЗ/, виконується самостійно без рахунку.
 4. 12. Форма "Вища атакуюча"/ВА/, виконується самостійно без рахунку.


Максимальна оцінка у майстерській категорії - 6 балів.


 1. На національних та регіональних змаганнях серед молодших юнаків та дівчат проводяться кваліфікаційні змагання в розділі "Форма" в початківській категорії складності.
 2. На національних змаганнях серед кадетів і кадеток, юніорів та юніорок проводяться кваліфікаційні змагання в розділі "Форма" в категорії спортивного вдосконалення.
 3. На національних змаганнях серед молоді та дорослих та ветеранів всіх вікових груп проводяться кваліфікаційні змагання в розділі "Форма" в майстерській категорії складності.
 4. При суддівстві змагань з форм Боковий суддя визначає оцінку шляхом вирахування з максимальної суми 6 (шість) балів, обумовленої кількості балів, які знімаються за помилки.
 5. Помилки бувають наступних категорій:


а) технічні помилки;

- невірне виконання базової техніки, стійок, переміщень;

б) перекручування траєкторії форми й обумовлених рівнів виконання технічних дій;

- відхилення від обговореної схеми форми, недотримання кутів переміщень щодо основної осі, виконання технічних дій вище чи нижче необхідного рівня.

в) невиконання характерних рис даної форми;

- асинхронність рухів і подихів, недостатня концентрація, невідповідний напрямок погляду і вираз обличчя, неповне фокусування вигуків, невідповідність ритму і темпу виконання форми.


 1. У залежності від ступеня помилки від максимальної оцінки віднімаються:
 2. Дрібні помилки при виконанні форми.


За дрібні помилки та незначні зміни стосовно еталонного виконання знімається 0.25 або 0.5 бала.

Характерні дрібні помилки:

- не до кінця стиснуті кулаки;

- нечітко витриманий рівень виконання техніки;

- незначні розбіжності по довжині і висоті тих самих стійок;

- тихо і неакцентовано виконаний вигуків.


 1. Значні помилки при виконанні форми.


За значні помилки при істотному відступі від еталонного виконання знімається 0.5 або 0.75 бала.

Характерні значні помилки:

- невірна швидкість виконання (занадто повільно чи занадто швидко);

- невірне початкове чи вихідне положення тулуба, голови або кінцівок;

- виконання удару чи блоку починається чи закінчується не в обговорених стійках;

- зайва напруга ніг у стійках і при переміщеннях,

- зайва напруга рук при виконанні ударів і блоків;

- при виконанні фронтальних ударів тулуб не працює;

- при виконанні блоку інша рука не закриває голову чи підборіддя;

- нестандартні положення рук при виконанні базової техніки;

- явна різниця між стійками, що мають однакову висоту;

- невірний темп чи ритм виконання;

- напрямок погляду не відповідає конкретним вимогам або тактичній схемі форми.

- не витримані тимчасові проміжки уповільнення, паузи, прикладання зусилля чи прискорення.


 1. Грубі помилки при виконанні форми.


За грубі помилки при принциповому відхиленні від еталонного виконання знімається 0.75 бала або 1 бал.

Характерні грубі помилки:

- відсутність вигуків або виконання їх в необумовленому місці;

- зміна одного рівня виконання на іншій;

- заміна необхідної технічної дії на іншу;

- поворот тулуба при фронтальних ударах більш 450;

- занадто довгі чи широкі стійки;

- занадто короткі чи високі стійки;

- відсутність повороту корпусу при виконанні блоків;

- втрата рівноваги при виконанні форми;

- необгрунтована короткочасна зупинка в ході виконання форми (не більш 2 секунд);

- зміна обговореного напрямку виконання технічної дії під кутом 450 і більше;

- істотне відірвані п'ят обох ніг одночасно від підлоги, розбалансування тулуба при виконанні ударів і блокувань руками.


Стаття 11. Дискваліфікація 1. Учасник змагань або змагальна пара в розділі "Форма" дискваліфікується за визначенням команди "Non-Ball!" - "Без оцінки!" в наступних випадках:


- при виконанні іншої форми замість оголошеної;

- при зміні траєкторії техніки;

- при падінні на майданчик;

- при зупинці виконання форми більш ніж на 5 секунд;

- при довільній зміні форми;

- при запізненні більш ніж на 2 хвилини.

- при наявності обставин, при яких учасник не може продовжувати участь у змаганні.


Стаття 12. Підрахунок балів, визначення результатів виступів та розподіл зайнятих місць 1. Для підрахунку остаточного результату виступу в кожнім колі заступник Арбітра хорту простим складанням сумує суддівські оцінки всіх п'ятерих суддів за обидва показника: "За рівень техніки" та "Концентрацію сили", а потім ділить їх на п'ять /на кількість суддів/. Результат оголошується як остаточний.


Зразок робочого протоколу змагання в розділі "Форма":


Прізвище,

Ім'я

Арбітр Хорту

1 Кутовий

2 Кутовий

3 Кутовий

4 Кутовий

Сума балів

Оцінка

/---

/---
5

5
6

3
5

4
4

5
3

6
23

23
4,6

4,6

...

Складаються всі п'ять оцінок суддів за кожний показник. Наприклад:


"За рівень техніки" - "Technic-Result!"


5+6+5+4+3 = 23 бали, а потім поділяються на 5.

23:5 = 4,6 бала. Офіційна остаточна оцінка за показовий виступ спортсмена/ пари/ показової команди - 4,6 бала.


"За концентрацію сили" - "Power-Result!"


5+3+4+5+6 = 23 бали, а потім поділяються на 5.

23:5 = 4,6 бала. Офіційна остаточна оцінка за показовий виступ спортсмена/ пари/ показової команди - 4,6 бала.

Тепер складаються разом суми балів за обидва показника:

4,6 + 4,6 = 9,2 бала.


Кінцева оцінка виступу спортсмена - 9,2 бала. 1. Місця учасників визначаються після кожного кола відповідно до їхніх результатів у порядку вибуття.
 2. У випадку появи однакових остаточних результатів місце визначається за наступними критеріями:


- менш високе місце займає учасник, який одержав меншу суддівську оцінку в даному колі;

- при однакових найменших оцінках перевагу має учасник, що одержав найбільшу оцінку в даному колі.


 1. У випадку рівності оцінок, зазначених вище, учасники виконують додаткові форми - по одній вільній на вибір.
 2. Додаткові форми повинні бути будь-якими з зазначених категорій, крім тих, котрі учасники вже виконували.
 3. Після першого кола залишається 16 учасників, після другого 8 учасників, після третього 4 учасники, призери визначаються по сумі балів, набраних за три кола змагань. Учасники, які вибули в першому і другому колі, займають місця по такій же схемі.
 4. Якщо сума остаточних результатів трьох кіл буде однаковою в двох учасників, то більш високе місце займає учасник, у якого вищий результат першого кола.
 5. Якщо результати першого кола однакові, то учасники виконують додаткові форми.
 6. Якщо остаточні результати за додаткові форми рівні, то учасники поділяють між собою призові місця.
 7. У змаганнях з хортингу у розділі "Форма" виділяється та нагороджується перших шість місць, а у загальному заліку визначається вісімка призерів.


Джерело - http://horting.org.ua/Атестація в хортингу

Кваліфікаційна система хортингу направлена на самовдосконалення кожного спортсмена, надбання навичок самооборони, отримання знань хортингу, як традиційного старовинного бойового мистецтва українського народу, зокрема етнічного походження Придніпров'я та за традиціями Запорозької Січі, а також передачі істинних знань одноборства наступним поколінням.

Хортинг є практичною системою єдиноборства, бойовим мистецтвом, що йде поруч зі спортом.

Відділами спорту при обласних та міських державних органах підтверджуються визнані спортивні розряди, відповідність яких дає кваліфікаційна система хортингу своїм ступеням. Враховуючи інтенсивний розвиток хортингу, було вирішено ввести певного роду іспити, які називаються атестацією.

Завдяки цим іспитам, визначається рівень підготовки тих, хто займається хортингом. За прийнятою традицією окрім спортивних змагань раз на півроку всі шанувальники цього напряму здають своєрідний іспит на підвищення кваліфікаційного ступеня (ранку хортингу). На ньому оцінюються ступінь майстерності претендента, володіння базовою технікою хортингу і його фізична підготовленість та психологічна стійкість. Немаловажною складовою для отримання наступного ступеня хортингу є дотримання етикету та моральне виховання. За результатами іспиту присвоюються ранки.

Атестація на ранк в хортингу - неодмінний ритуал всієї організації. Це своєрідний іспит на фізичну, технічну та моральну підготовку майбутнього бійця. Іспит складається з тестувань фізичної, технічної, теоретичної та спарингової підготовки. Спортсмен, який заявлений на атестацію повинен мати певний стаж занять. Цей термін може бути за рішенням комісії скорочений при наявності високих результатів досягнутих на змаганнях. Кожен учень повинен перед атестацією отримати схвалення свого інструктора. Єдина гарантія успішного складання іспиту - серйозна цілеспрямована підготовка хортингіста.

Атестація не передбачає перескакування через рівень (через ранк). Виключення робляться тільки для спортсменів, які показали високі результати на змаганнях не нижче регіонального рівня і виконали розрядні вимоги від 1 юнацького розряду.

Атестація в хортингу - це багатогодинний марафон. Найбільш видовищна і найскладніша складова - повноконтактні спаринги, тобто контрольні двобої з декількома суперникам. За підсумками атестації практично всі її учасники повинні пройти двобої та отримати заповітні ранки. Невстигаючих чекає переекзаменування через півроку. Кожний учень хортингу, який став на шлях вивчення бойового мистецтва має можливість проходження навчально-тренувальних і атестаційних семінарів під керівництвом досвідчених інструкторів хортингу, скласти офіційний іспит і отримати відповідну кваліфікацію - ступінь хортингу (ранк).

Порядок організації іспитів на присвоєння учнівського та майстерського ступеня затверджується технічними комісіями при національних і, відповідно, Всесвітній федерації хортингу і постійно вдосконалюється по мірі розвитку єдиноборства.

Екзаменаційні програми формуються на основі колективних знань і досвіду багатьох майстрів хортингу самого високого ранку. Кваліфікаційна програма завжди відповідає робочим планам, яких притримуються в окремих секціях, та орієнтовані на присвоєння того чи іншого ступеня майстерності. Програма є керівництвом для дій кожного тренера, і забезпечує єдине вивчення техніки хортингу, а також сприяє зростанню майстерності хортингістів, в якій би країні він не займався. Оскільки програма навчання для кожного ступеню сама по собі є одним цілим, вона виступає як частинка однієї системи навчання, відповідаючи принципам поступового підйому сходинка за сходинкою при повному освоєнню необхідної техніки.

Присвоєння учнівських ступенів «ранк» знаходиться в компетенції національних федерацій хортингу. Вони дотримуються основного змісту і об'єму цих іспитів, але регулюють методику їх проведення, видають відповідні ліцензії, рекомендації і завдання дипломованим майстрам хортингу проводити іспити на ранки в країні. Взяти участь в іспитах є можливим лише тоді, якщо учень пройшов певний курс навчання, який він інтенсивно і успішно використав і має допуск тренера.

Бути допущеним до іспитів – велика честь для учня, оскільки, як правило, в атестаційній комісії присутні майстри досить високого рівня. І те, щоб ці майстри дивилися, як учень виконують техніку, протягом цілого дня, а іноді навіть не одного дня, потрібно дійсно заслужити. Досвідчений тренер погано підготовлених учнів до атестації не допустить.

Всі іспити на майстерські ступені хортингу відбуваються під наглядом представника Всесвітньої федерації хортингу і є в сфері компетенції тільки інтернаціональних атестаційних комісій з хортингу. Екзаменаційна програма для майстрів є дуже обширною і багатосторонньою, і включає в себе всі базові техніки, прийоми партеру, форми хортингу з включеними кидковими діями, які повинні виконуватися бездоганно. Чим вищий ступінь, тим вищий та ефективніший рівень виконання прийомів повинен продемонструвати претендент.В разі успішного проходження тестів, учасник отримує документ, що підтверджує підвищену ним кваліфікацію хортингу у такій послідовності по мірі зростання вимог і ступеня хортингу:Членські документи та посвідчення хортингу- міжнародна залікова книжка спортсмена - "International Horting Passport";- членська картка Міжнародної федерації хортингу;- членський значок Міжнародної федерації хортингу.Документи підтвердження учнівських ступенів хортингу- свідоцтво початківця хортингу.

Перший учнівський рівень - група починаючих спортсменів:
- сертифікат - 1 учнівський ранк;
- сертифікат - 2 учнівський ранк;
- сертифікат - 3 учнівський ранк.

Другий учнівський рівень - група середнього рівня підготовки:
- сертифікат - 4 учнівський ранк;
- сертифікат - 5 учнівський ранк;
- сертифікат - 6 учнівський ранк.

Третій учнівський рівень - група спортивного вдосконалювання:
- сертифікат - 7 учнівський ранк;
- сертифікат - 8 учнівський ранк;
- сертифікат - 9 учнівський ранк.

Документи підтвердження викладацьких ступенів хортингу- посвідчення інструктора хортингу.Перший викладацький рівень - інструктор хортингу:
- сертифікат - 1 інструкторський ранк;
- сертифікат - 2 інструкторський ранк;
- сертифікат - 3 інструкторський ранк.

Другий викладацький рівень - майстер хортингу:
- сертифікат - 1 майстерський ранк;
- сертифікат - 2 майстерський ранк;
- сертифікат - 3 майстерський ранк.

Третій викладацький рівень - майстер хортингу міжнародного класу:
- сертифікат - 1 міжнародний майстерський ранк;
- сертифікат - 2 міжнародний майстерський ранк;
- сертифікат - 3 міжнародний майстерський ранк.

Документи підтвердження адміністративних ступенів хортингу- посвідчення представника хортингу.

Третій адміністративний рівень - міський, районний представник організації:
- сертифікат підтвердження - офіціальний представник "Official Representative".

Другий адміністративний рівень - регіональний представник організації:
- сертифікат підтвердження - регіональний представник "Regional Representative".

Перший адміністративний рівень - національний представник організації:
- сертифікат підтвердження - національний представник "National Representative".


Дані кваліфікаційні ступені хортингу та підтверджуючі них документи прийняті Міжнародною федерацією хортингу і є єдиними для організацій і клубів хортингу в всіх країнах світу, включаючи Україну.


Рівень хортингіста визначає наданий йому ранк – ступінь хортингу.

У цій залежності виділені всі вищенаведені ступені: з 1-го учнівського ранку по 3-й міжнародний майстерський ранк.Ступені хортингу йдуть від учнівських до майстерських. Вони враховують загальний рівень технічних навиків, досвід і заслуги перед дисципліною. Ступені присвоюються комісією від організації в присутності тренера.


Існує два способи присвоєння: екзамен і рекомендація.Кандидати на отримання певного ступеня, в обов'язковому порядку повинні відповідати наступним двом вимогам:- бути членом національної федерації хортингу;- відповідати технічним вимогам (знати техніку, що відповідає цьому рівню);- відповідати морально-етичним вимогам.Особливі випадки: атестаційна комісія після обговорення і запропонування комітету з присудження ступенів, може змінити умови, якщо необхідно підтвердити ступінь призначений викладачем, і це також можливо, відносно особливо успішного учня, який володіє виключними пізнаннями в хортингу. Особи, які уповноважені відбирати кандидатів на отримання ступенів (в результаті екзамену або за рекомендацією) призначаються міжнародною атестаційною колегією хортингу на 5 років.


До складу комісії повинні входити майстри, що мають ступінь не нижче 1 майстерського ранку, і які є членами національної федерації хортингу. Ступені на міжнародний майстерський ранк присуджуються комісією, що складається із майстрів самих високих ступенів та під керівництвом голови міжнародної атестаційної колегії з хортингу.


Всі ці ступені повинні бути затверджені Всесвітньою федерацією хортингу. Особливі випадки – якщо особа, має виключні заслуги, національна федерація хортингу може присвоїти їй почесну майстерську ступінь за вагомий внесок у справу розвитку хортингу в країні.До іспитів допускаються всі учні, які мають рекомендацію тренера, який несе відповідальність за дотримання дисципліни учнем під час проведення іспиту. Правильній поведінці, під час складання іспитів на ступінь, спочатку повинен навчити тренер.


Єдиною причиною існування в хортингу іспитів на ранки є те, що вони дають можливість хортингістам оцінити рівень свого технічного прогресу, тому для учня під час іспиту важливим буде лише одне, зуміти повністю показати результати своїх тренувань. Під час іспиту виконання техніки повинно відповідати певній швидкості, точності і силі рухів. При цьому фізична сила і витривалість повинні демонструватися без зупинки. Не має бути ні страху, ні вагань. В кожному русі виконаної техніки повинно відчуватися єдність розуму і тіла. Сходинки ведуть вверх. Сходинка за сходинкою. Їх неможливо подолати одразу. Це слово містить у собі ідею розділення і вказує на метод, необхідний для того, щоб досягнути кінцевої цілі шляху хортингу. Саме таке просування по ступенях хортингу дає хортингісту відчуття справжнього шляху бойового мистецтва.До іспиту на учнівську ступінь хортингу не допускаються особи, які мають негативну характеристику в спортивному колективі серед учнів: неврівноважені та аморальні люди; особи, які вживають горілчані напої; недовірливі люди та дискредитуючи колектив клубу хортингу; нетерплячі учні, не маючі поняття стабільності в житті; невдячні та невіддані учні.До іспиту на майстерську ступінь хортингу не допускаються особи, які мають негативну характеристику в організації серед тренерів: обмежуються люди із негативною нестійкою психікою, а також з низьким потенціалом розумового рівня; люди, які не вміють самовдосконалюватися і не переслідують таку мету; тренери, які своїми діями пробують зробити дисбаланс в організації (можливе збільшення періоду підготовки без припинення занять).


У суперечливих випадках, кандидату на підвищення ступеня завжди дозволяється практично підтвердити свій ступінь. Посмертні ступені можуть присвоюватися як виключні титули.Така класифікація цілком розроблена засновником хортингу та поширюється в клуби хортингу по всьому світу. За виховною філософією хортинг - є шляхом самовдосконалення людини, яка хоче не тільки випробувати себе фізично і морально, але й постійно вести здоровий і гармонійний спосіб життя.


Всі без винятку учні дотримуються такої системи класифікації. Проміжні ступені хортингу лише незначні нагороди для учнів, задовольняють їх завзятість і гордість, але справжній послідовник повинен дивитися у майбутнє і розглядати свій шлях якнайширше. Учень, нагороджений певним ступенем (ранком) відразу відчуває себе «присвяченим» в хортингу.


Між володарями ранків хортингу існує певна ментальна дистанція, відповідно до знань та умінь спортсменів. 9-й учнівський ранк - це остання ступінь, яку має право присвоювати керівник гуртка. Далі він зобов'язаний представити свого учня, якого вважає гідним інструкторського ранку, атестаційній технічній комісії для перевірки фізичної підготовленості, технічних умінь та моральних якостей. Тут учневі належить кілька дуже складних іспитів. Потім, маючи офіційне підтвердження кваліфікаційної комісії, хортингіст отримує наступну бажану відзнаку – ранк хортингу. Але істинний прихильник хортингу на цьому не зупиниться. Якщо він дійсно любить це мистецтво, і якщо він бореться за свій шлях та ступінь не тільки для того, щоб вміти битися та викликати повагу оточуючих, він піде далі.


Тепер, маючи міцну основу у вигляді високого ранку, цей хортингіст буде далі вдосконалюватися у своєму мистецтві, поки не досягне справжньої майстерності. Тому «майстерські ранки» діляться на 3 ступені: 1-й, 2-й, 3-й майстерський ранк. Міжнародним майстерським ранком (1, 2, 3) нагороджують лише абсолютно виняткових людей.


Однак іспити на кожен з них також ускладнюються по мірі зростання ступеня, а отже, і час, що витрачається на підготовку, зростає. Так, наприклад, буде потрібно мінімум 6 років наполегливої роботи, щоб після одержання 1-го майстерського ранку заявитися на іспит на 3-й майстерський ранк хортингу. Не кажучи вже про те, що постав перед екзаменаційною комісією претендент повинен володіти винятковими природними даними. Що ж до 3-го міжнародного майстерського ранку, то він є винятковим, і присуджується як нагорода за все життя, цілком і без залишку віддане хортингу.


Учні хортингу мають розуміти, що просування по шляху хортингу – це складний багаторічний процес навчання та виховання, а потім самопізнання та самовиховання. Іспити - це мета ваших зусиль, що допомагає оцінити ваш прогрес і шанс перевірити себе. Випробування на іспитах служать не для того, щоб досягати більш високого ступеня. Їх мета - це ваш власний прогрес. Колір кваліфікаційного шеврону на хортовці змінюється після того, як ви здали іспит. Для кожного учня це радісна подія. Але сенс радості не в тому, що ви здали, а в тому, що ваша наполегливість і витрачені зусилля на шляху до вашої мети знайшли своє відображення у здачі іспиту з хортингу. Важливо не те, що ви здали іспит, а те, як ви старалися, щоб його здати. Демонстрація вашої фізичної підготовленості, впевнене виконання техніки і виявлений дух під час проведення екзаменаційних контрольних двобоїв розкривають вчення вашими власними силами - це доказ старанної практики хортингу. І навіть якщо ви не здали іспит, але зрозуміли свої помилки, ви все одно отримуєте гарний досвід.


Зазвичай, хортингісти, бажаючі здавати іспит, допускаються тренером до іспиту за умови, якщо він майже не сумнівається в його успішній здачі. В іншому випадку, тренер рекомендує учневі потренуватися ще деякий час до повної готовності. У будь-якій секції хортингу є учні, які володіють дуже добре деякими розділами підготовки, а деякими погано. Найчастіше це трапляється, коли учень не росте в секції з дитинства, а приходить у хортинг або підлітком, або дорослим. У цих випадках, осягнути специфічну бойову техніку, вивчити на високому рівні всі розділи хортингу можна лише глибоко занурившись у тренування, що майже не представляється можливим для більшості сучасних людей. Тому тренер для хортингіста зміщує акцент підготовки. Наприклад, найчастіше, спостерігається те, що учень якісно освоює коротку прикладну роботу, що, перш за все, необхідно для самооборони і найбільше вивчається в прикладній секції, і вельми слабо освоює складну класичну базову техніку хортингу. Для таких учнів також передбачається проведення атестацій, але не по повній школі хортингу, а за спрощеною програмою вільного стилю. Тобто, тільки по змагальної роботі: учні здають необхідну для атестації кількість двобоїв.


У деяких виключних випадках атестація присвоюється без іспиту переможцям та призерам контактних чемпіонатів з хортингу високого рівня, але з наступним підтвердженням знання розділів хортингу в достатньому обсязі. Всі ці умови проведення атестації надають можливість хортингісту на даному етапі реально оцінити свою технічну підготовленість в хортингу, а також особисто планувати подальшу навчально-тренувальну діяльність."Енциклопедія хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 2013 р.
Про символіку хортингу

1. Міжнародна символіка хортингу Емблема Всесвітньої Федерації Хортингу. Основним компонентом міжнародної символіки хортингу є її офіційна емблема - графічне зображення п’яти різнокольорових чоловік з усіх континентів в єдиному строю у різних бойових та феєричних стійках. П’ять відповідних кольорів людей означають п’ять континентів землі, що символізує загальний спортивний та бойових дух спортсменів хортингу всього світу.

Стрій спортсменів стоїть під графічним зображенням земної кулі блакитного кольору. У місці з’єднання меридіанів земної кулі над спортсменами розташоване зображення «хорта» - стародавнього кола козаків, у якому, відповідно до традиції, проводилися козацькі двобої. Нагрудна емблема хортингу. Міжнародна нагрудна емблема, прийнята у Всесвітній Федерації Хортингу є каліграфічним написом назви виду спорту «HORTING» у вертикальному положенні жовтого кольору.

Зважаючи на те, що основним профільним кольором встановленої спортивної (тренувальної та змагальної) форми хортингу є темно-синій, жовтий напис нагрудної емблеми підкреслює кольори прапора України – країни, в якій було засновано бойове мистецтво та вид спорту. Для навчально-виховного процесу з дітьми у навчальних закладах, для спортсменів, які не виступають на міжнародній арені на території України може застосовуватися в якості нагрудної емблеми каліграфічний напис «ХОРТИНГ» у вертикальному положенні - назва виду спорту на українській мові. Напис також відповідає назві на російській мові. Горизонтальний напис «HORTING».

Існує прийнятий в організації хортингу горизонтальний каліграфічний напис назви виду спорту «HORTING», який використовується на нагородній, рекламній продукції, афішах, буклетах тощо. 2. Символіка Української федерації хортингу До символіки Української федерації хортингу належать два її види: Емблема та Прапор. Порядок її виготовлення, зберігання і використання визначає Положення про символіку Всеукраїнської громадської організації "Українська Федерація Хортингу", затверджене рішенням Президії федерації 07 червня 2009 року, протокол № 3.

Емблема ВГО «Українська Федерація Хортингу» - є усталене відповідно до законів геральдики зображення, символічний пізнавально-правовий знак, який вважається постійною відмітною ознакою ВГО «Українська Федерація Хортингу». Емблема ВГО «Українська Федерація Хортингу» відбиває геральдичні, вексилологічні та бойові козацькі традиції українського народу і враховує регіональну специфіку українського острова Хортиця, на якому була розташована Запорозька Січ. Водночас вона відображає духовне, виховне та фізкультурно-спортивне спрямування ВГО «Українська Федерація Хортингу».Символіка федерації використовується:- при оформленні офісів та будівель, які належать федерації хортингу або використовуються в її інтересах;- для зображення на нагородній атрибутиці, медалях, кубках, вимпелах, дипломах, грамотах, кваліфікаційних сертифікатах для підтвердження ступенів хортингу, нагородних відзнаках, суддівських та спортивних посвідченнях, подяках, тощо;- для зображення на печатках, бланках, свідоцтвах та інших документах федерації, на друкованій та рекламній продукції (буклетах, календарях, листівках тощо), значках, членських квитках, що підтверджують членство у федерації хортингу, для оформлення канцелярського приладдя (ручок, блокнотів, ділових щоденників тощо);- при створенні та поширенні проектів ініціативних груп федерації хортингу;- при проведенні акцій та заходів (змагань, семінарів, атестувань, шкіл, таборів, з’їздів, зборів, свят, виставок, фестивалів, лекцій, інших масових заходів за участю федерації хортингу, спрямованих на реалізацію її завдань).Припускається використання символіки хортингу як реклами на:- щитах, плакатах, афішах, сувенірах і т.п.;- в засобах масової інформації, що висвітлюють діяльність Федерації;- друкованій, рекламно-інформаційній, сувенірній та пам'ятній продукції;- кіно -, відео -, фотоматеріалах та інших матеріалах, що видаються (виготовляються) федерацією, або на її замовлення. Символіка федерації може вживатися в чорно-білому і кольоровому варіантах. Відтворення символіки федерації, незалежно від її розмірів, повинно точно відповідати масштабам, кольоровому або чорно-білому зображенню. Зафіксована на матеріальних носіях символіка федерації та свідоцтво про її реєстрацію Міністерством юстиції України зберігається у президента федерації разом з головними статутними реєстраційними документами. Символіка федерації виготовляється на замовлення Президії федерації. Опис символіки хортингу Даний опис визначає наступні 2 види символіки Всеукраїнської громадської організації «Українська Федерація Хортингу»:- Емблема ВГО «Українська Федерація Хортингу»;- Прапор ВГО «Українська Федерація Хортингу».Опис символіки (відмітного знаку):1. Емблема являє собою схематичне, контурне зображення геральдичного центрального кола, графічно відокремленого обрамленням з потовщеннями по обидва боки. В центрі кола розташовані три дугоподібні палиці, дві з яких розміщені назустріч одна одній, а третя - їм впоперек. Центральне коло обрамлене по колу написом з назвою організації - "УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ХОРТИНГУ", та з двох сторін лавровими гілками, які зверху розділені написом абревіатури організації "УФХ". Шрифт напису – Ariel, колір напису - темно-синій.Ця композиція стилістично підкреслена знизу графічно зображеними крилами.Співвідношення висоти до ширини емблеми – 18 до 22, відповідно.2. В чорно-білому варіанті емблема являє собою виключно контурне зображення дугоподібних палиць, обрамлення кола з потовщеннями, лаврових гілок з обох сторін, крил, що підкреслюють композицію та написів емблеми - чорного кольору при білому фоні, або білого кольору при чорному фоні.3. В кольоровому варіанті геральдичне центральне коло зафарбовано темно-жовтим кольором, його графічне обрамлення з потовщеннями та три дугоподібні палиці – червоного кольору, написи емблеми - темно-сині. Обрамлення з двох сторін лавровими гілками - жовтого кольору. Крила, що підкреслюють композицію - золотисті (жовті).4. Прапор являє собою прямокутник блакитного кольору зі співвідношенням висоти до ширини – 10 до 16, відповідно. В центрі прямокутника зображено емблему Федерації. Пропорційно, емблема займає 78% висоти та 55% ширини прапору. Філософський зміст основного компонента емблеми хортингу.Основним компонентом емблеми федерації є схематичне, контурне зображення геральдичного кола, що має офіційну назву «ХОРТ», графічно відокремленого обрамленням з потовщеннями по обидва боки.

В центрі кола розташовані три дугоподібні палиці, дві з яких розміщені назустріч одна одній, а третя - їм впоперек. Філософське підґрунтя емблематики хортингу базується на історично відомих фактах, бойових традицій козаків Запорозької Січі. Геральдичне коло емблеми – «ХОРТ» червоного кольору є місцем проведення сутички козаків, а колір, відповідно, - червоний – колір крові, до якої згідно традиції бились козаки. Потовщення кола по обидві боки символізують згуртування групи підтримки козаків, місця виходу козаків на двобій, відомо що козаків виводили на двобій представники та товариші по куреню, честь якого мала відстоюватися у даній козацькій сутичці. Центр кола жовтого кольору символізує випалену траву, очищене від каміння місце – заздалегідь підготовлений майданчик для проведення змагальних сутичок. На місці проведення у центрі кола зображено три дугоподібні палиці, які символізують шаблі козаків, кинуті на землю, тобто роззброєння перед початком сутички. Потовщення на дугоподібних палицях з однієї сторони - місця рукояті шаблі. Дві шаблі покладені на землю зі сторін місця виходу козаків лівою рукою. За традицією козаки виймали шаблі правою рукою з піхви, але в знак миролюбності перекладали її у ліву руку та клали на землю лівою рукою. Тому потовщення – рукояті шабель покладені на землю супротивниками на зустріч один одному зі сторони лівої руки. Третя дугоподібна палиця символізує шаблю наглядового козака – судді сутички, покладену зверху та впоперек на шаблі обох супротивників. Цей знак несе духовне значення чесного та справедливого суддівства козацьких двобоїв. Таким чином, філософський зміст основного компоненту емблеми хортингу, символ покладених на землю трьох козацьких шабель – чесне, справедливе та неупереджене суддівство усіх розділів спортивних змагань з хортингу. Дані бойові традиції козаків наповнені виховним прикладом як колективної мужності козацьких формувань на території України, так і особистої звитяги кожного окремого воїна-козака. Вони відобразилися у графічному зображенні емблеми хортингу. Людина, яка вивчає хортинг не тільки як спортивний напрям, а ще як філософське вчення та виховну систему і систему оздоровлення на традиціях українського народу, стикається з глибинним смислом всіх напрямів хортингу, відкриває для себе великий арсенал знань з історії України, історії козацтва та його традицій, філософське вчення хортингу, що збагачує людину як особистість, додає стимулів для засвоєння практичних спортивних та прикладних навичок хортингу.


Дух пращурів, живе в нас. «Хортинг» - реальніше тільки життя.

Трохи про вид спорту, слово Хортинг походить від назви відомого у світі славетного острова Хортиця, де була розташована Запорізька Січ, яка відіграла прогресивну роль в історії українського народу. Саме Хортиця була оплотом воїнів, де вдосконалювалося бойове мистецтво з метою захисту рідного краю. Так почалася історія військово-політичного центру, з яким повинні були рахуватися усі.

Читати далі

Філософія українського хортингу та його виховна система

Визначення філософських аспектів українського національного виду спорту хортинг, як бойового мистецтва грунтується на усвідомленні світу та його принципів через самовдосконалення і виховання, творчий пошук та відкриття своїх особистих талантів людини, тренування свого духу і тіла не тільки для своєї користі, навіть у самому прекрасному її вираженні, а головне, щоб стати корисним українському суспільству і державі, людям, які живуть навколо, задля того, щоб робити світ біля себе гармонійним і досконалим, додавати у розвиток суспільства своїх неповторних особистих внесків, а у загальному розумінні цього питання - стати гармонійною позитивною особистістю, яка живе у гармонії з природою та своїм внутрішнім світом.

Читати далі

Інформаційна довідка: ВИД СПОРТУ - ХОРТИНГ

Всесвітня Федерація Хортингу (WorldHortingFederation) заснована в Україні у м. Києві громадянином України Едуардом Єрьоменком, являє собою міжнародну громадську організацію фізкультурно-спортивного спрямування, яка розвиває і культивує хортинг у світовій класифікації змішаних спортивних єдиноборств. Основною метою федерації є здійснення комплексної програми популяризації хортингу як самостійного виду спорту на міжнародній арені.

Читати далі

Витоки і подальший розвиток хортингу

Українську сучасну дитячо-юнацьку оздоровчу систему, яка набула популярності серед молоді та загального поширення серед населення на території України, отримала державну підтримку, а у подальшому реформувалася у національний вид спорту Хортинг, було засновано в Україні у 2008 році. Офіційне визнання хортингу видом спорту відбулося за наказом із знаковим номером - Наказ № 3000 Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту до Дня Незалежності України від 21 серпня 2009 року. У цьому історичному наказі Міністерство рекомендувало засновнику хортингу Єрьоменку Е.А., як президенту всеукраїнської федерації, розробити до 20.08.2011 року:

Читати далі